Als gevolg COVID-19 kan de levering van dit nummer langer duren dan normaal.

DOET UTRECHT ERTOE IN DE NEDERLANDSE KUNSTWERELD?

Zelden wordt Utrecht genoemd als spil van de Nederlandse kunstwereld. Toch kent de stad wel degelijk een levendige en diverse kunstscene met een heus museumkwartier, toonaangevende instituten als het Centraal Museum en BAK, de grootste kunstacademie van het land en Kunstliefde als een van de oudste kunstenaarsgenootschappen. Hoe verhouden deze instituten zich tot elkaar en tot de rest van Nederland? En waar ligt mogelijk nog onontgonnen potentieel voor Utrecht? Vanaf 19 november te lezen in Article 21.

Bestellen? Bestel Article 21 via onderstaand contactformulier onder vermelding van je naam en adres. Na betaling van €7,95 op rekeningnummer IBAN NL68INGB0000701755 (t.n.v. Stichting Art-Article te Utrecht, o.v.v. naam en tijdschriftnummer) krijg je het nummer thuis gestuurd.


DE ROL EN POSITIE VAN EEN NATIONAAL MUSEUM IN STAD EN REGIO. Marieke van Schijndel en Sebastiaan van der Lans.
Het eerste artikel dat een kritische blik werpt op de Utrechtse kunstwereld is ‘De rol en positie van een nationaal museum in stad en regio’, geschreven vanuit Museum Catharijneconvent door directeur Marieke van Schijndel en directiesecretaris Sebastiaan van der Lans. In dit artikel wordt ingegaan op de waarde van musea. Wat is het belang van het museum voor stad en regio? En in hoeverre is de geschiedenis van een omgeving van belang voor de identiteit van een museum? In dit artikel worden deze vraagstukken uitgebreid beantwoord, vanuit het oogpunt van Museum Catharijneconvent.

PRAKTISCHE PROBLEMEN BIJ EEN IDEALISTISCH INITIATIEF. HET PLAN VAN DE STICHTING VOORBEREIDING HERBOUW SCHIP DOMKERK TEGEN HET LICHT. Pepijn van Doesburg.
Al sinds 2010 pleit Stichting Herbouw (zoals de Stichting in de volksmond klinkt) voor de herbouw van het schip van de dom zoals deze oorspronkelijk was, en wel volgens middeleeuwse bouwmethoden. In dit artikel legt Pepijn van Doesburg het plan van Stichting Herbouw tegen het licht: is het plan haalbaar, of toch te idealistisch en onuitvoerbaar? Wat betekent het herbouw van het schip voor de stad, en haar binnenstedelijke structuur? Deze grote vragen beantwoordt Van Doesburg aan de hand van de discussie die heerst over het plan en de moeilijkheden die bij komen kijken bij de uitvoering.

VERRIJKEN MET DE KUNST EN CULTUUR UIT ONZE WERELD VAN UTRECHT. Een interview met artistiek directeur Bart Rutten over de rol en relevantie van het Centraal Museum door Marie Stel & Bram Donders.
Bart Rutten is sinds 2017 Artistiek directeur van het Centraal Museum in Utrecht. Voor hem moet het museum ‘vanuit lokale wortels, relevant zijn voor Nederland’. Ook heeft hij de ambitie het museum af en toe internationaal goed te laten presteren. Hoe vertaal je een dergelijke visie naar de museumpraktijk? In dit interview weidt Rutten uit over de rol en relevantie van het Centraal Museum.

UTRECHT KUNSTSTAD. ZICHTBAARHEID EN RUIMTE VOOR KUNSTENAARS IN UTRECHT. Marlyne Stolker.
Utrecht is een rijke kunststad. Toch geniet de stad maar beperkt (inter)nationaal aanzien. In haar artikel vraagt Marlyne Stolker – projectadviseur bij het K.F. Hein Fonds en secretaris van de kunstcommissie aldaar – zich af hoe het beter kan. Hoe tillen we de Utrechtse kunstwereld naar een hoger niveau? Voor Stolker is het sleutelwoord ‘samenwerking’. Partijen binnen de kunstwereld moeten elkaar beter weten te vinden, elkaar regelmatig spreken en samenwerken aan ruimte voor en zichtbaarheid van de Utrechtse kunstenaar. Welke betekenis kunnen fondsen hebben in deze uitdagingen?

DE KLOOF TUSSEN OPLEIDING EN KUNSTVELD. Rosa Paardenkooper en Patrick van Rossem.

De kunstgeschiedenisstudent lijkt zijn weg nog niet te kunnen vinden naar de kleinere kunstinstellingen zoals het Casco Art Institute, en dat is vreemd. Zo vinden ook Rosa Paardenkooper, curator bij Casco Art Institute en universitair hoofddocent Patrick van Rossem. In een gesprek over de wisselwerking tussen het kunstveld en de opleiding gaan zij in op de vraag: is er sprake van een kloof tussen de opleiding kunstgeschiedenis en het Utrechtse kunstveld?

MET ZIJN SCHITTERENDE ENGELENVEREN. Rianne Piening.
Het tweede uitgelichte artikel van dit nummer is geschreven door Rianne Piening, winnares van de eerste scriptieprijs van de opleiding Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Haar winnende scriptie vormde ze om tot een artikel voor Article 21.
Piening deed in haar scriptie onderzoek naar het voorkomen van pauwenveren in de vijftiende-eeuwse schilderkunst, een fenomeen dat tot nog toe vrijwel onbeschreven was in de kunstgeschiedenis. In haar artikel onderzoekt Piening om welke redenen vijftiende-eeuwse kunstenaars dit fenomeen vaak lieten terugkeren in hun kunst, en in hoeverre deze veren een culturele betekenis zouden kunnen aanduiden.

THEORISING PRACTICE AND PRACTISING THEORY. THE FIRST EXHIBITION OF CHINESE VIDEO ART, 1996. Xin Xiong.
Voor de sectie ‘Uitgelicht’ schrijft Xin Xiong over de eerste videokunsttentoonstelling in China: Phenomena and Image (Xianxiang yinxiang). Deze werd gehouden in september 1996 op de Chinese kunstacademie te Hangzhou en werd cureerd door Qui Zhijie (1969) en Wu Meichun (1969). Deze tentoonstelling leidde niet alleen tot een stimulans voor de videokunst, maar droeg ook bij aan de institutionele erkenning van videokunst in China. Ondanks het belang van Phenomena and Image, is de tentoonstelling zelf weinig onderzocht. Dit artikel belicht hoe de visie van de curators is ontwikkeld met betrekking tot de westerse erfenis van videokunst en de binnenlandse artistieke conditie, en hoe de visie werd gerealiseerd in de tentoongestelde kunstwerken.

Bestel Article 21 | Doet Utrecht ertoe in de Nederlandse kunstwereld?