In samenwerking met het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht heeft Article een scriptieprijs in het leven geroepen. Elk jaar wordt deze Article-Departementsscriptieprijs uitgereikt aan de schrijver van de beste bachelorscriptie van het voorgaande collegejaar. Studenten die een scriptie schreven die met een 8 of hoger is beoordeeld, komen voor de prijs in aanmerking. Een vakkundige jury bepaalt vervolgens welke scriptie de prijs verdient. De vier criteria die daarbij centraal staan zijn:
– Wetenschappelijke kwaliteit
– Vermeerderde kennis en inzicht over het onderwerp
– Originaliteit
– Leesbaarheid

De winnaar van de Article-Departementsscriptieprijs ontvangt een oorkonde, een geldprijs en mag een artikel schrijven op basis van de scriptie dat gepubliceerd zal worden in tijdschrift Article.


 Winnaar 2019 

In 2019 won Róman Kienjet de Article-Departementsscriptieprijs. Hij deed onderzoek naar het kunstproject van kunstenaar Walid Raad genaamd The Atlas Group. De jury, dit jaar bestaande uit Sandra Kisters (Hoofd sector Collectie en Onderzoek bij Museum Boijmans Van Beuningen), dr. Liesbeth Helmus (Conservator Oude Kunst bij Centraal Museum) en Eva Röell (Docent architectuur- en kunstgeschiedenis aan Utrecht University): “Róman Kienjet weet in zijn scriptie heel knap de bestaande theoretische reflecties op fotografie als bron van waarheid en als kunstvorm tegen elkaar af te zetten. (…) Kortom, met een scherpe en meeslepende schrijfstijl weet hij op een theoretisch-filosofisch niveau de discussie omtrent waarheid en fotografie gelaagd weer te geven, waarmee zijn scriptie het niveau van een bacheloreindwerkstuk ontstijgt.”


Winnaar 2018

In 2018 werd de Article-Departementsscriptieprijs voor het eerst uitgereikt. Rianne Piening werd uitgeroepen tot winnaar met haar scriptie over pauwenveren in engelenvleugels in de vijftiende eeuw. De jury, dit jaar gevormd door Marie-Thérèse van Thoor (universitair hoofddocent TU Delft), Domeniek Ruyters (hoofdredacteur Metropolis M) en Victor Schmidt (universitair hoofddocent Universiteit Utrecht), prees de originaliteit van het onderwerp en de uitwerking ervan en Riannes schrijfstijl. Sierk IJsselstein Mulder ontving daarnaast een eervolle vermelding voor zijn scriptie over de obelisco sallustiano in het pauselijke, liberale en fascistische Rome.

Riannes artikel is verschenen in het najaarsnummer 2018 van Article.