For English, please see below – 

Article is een wetenschappelijk tijdschrift dat ingaat op actuele thema’s binnen de beeldende kunst, architectuur en vormgeving. Article wordt uitgegeven door studenten en alumni Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht voor een breed publiek van kunstliefhebbers. Het tijdschrift is gelieerd aan Stichting Art en biedt studenten en jonge alumni een podium voor hun onderzoeksresultaten naast artikelen van gerenommeerde vakgenoten. Article verschijnt tweemaal per collegejaar.

De redactie van Article bestaat uit:


Article is a scientific journal about topical themes in the visual arts, architecture and design. Article is published by students and alumni Art History at Utrecht University for a broad public of art buffs. The magazine is affiliated with Stichting Art and offers students and young alumni a platform for their research results in addition to essays from renowned colleagues. Article appears twice per academic year.

Meet the editorial staff:


Hanna Hosman | Hoofdredacteur

Hanna Hosman is in 2017 begonnen met de bachelor Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht, waar ze zich heeft verdiept in de moderne- en hedendaagse kunsten. Recent heeft ze onderzoek gedaan naar onder andere postkoloniale architectuur en modernisering in historische binnensteden. Ze is actief geweest in het bestuur van Stichting Art als penningmeester en loopt in 2021 stage bij het Nieuwe Instituut.


Eva Michiels Adjunct-redacteur
Eva Michiels begon in 2018 met de bachelor Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Ze volgt het verdiepingspakket Moderne en Hedendaagse Kunst en houdt zich het liefst bezig met collagekunst. Daarnaast heeft ze een passie voor schrijven. Voordat ze bij Article terechtkwam, maakte ze deel uit van de redactie van pantheon//. Als stagiar bij Museumtijdschrift deed ze meer redactie-ervaring op. Sinds dit jaar is ze werkzaam als blogschrijver bij ramfoundation. Daarvoor interviewt ze Rotterdamse kunstenaars en verzamelaars van hun werk.


Mariëlle Ekkelenkamp | Eindredacteur Mariëlle Ekkelenkamp is in 2018 begonnen aan de Master Curating Art and Cultures aan de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor heeft ze Kunstgeschiedenis en Wijsbegeerte in Leiden en de Research Master Philosophy in Utrecht afgerond. Ze is geïnteresseerd in de sociale en materiële condities van kunst en kunstenaars rond 1900, met een nadruk op noties van het modernisme en vrouwen in de kunstwereld.


Mara Kunstman | Eindredacteur
Mara Kunstman begon in 2016 met de studie Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en koos in haar tweede jaar voor de richting Oude Kunst en Architectuur. Binnen Stichting Art heeft ze deel uitgemaakt van verschillende commissies, waaronder de cultuurcommissie en de carrièrecommissie. In 2020 is ze begonnen met de master Redacteur/editor aan de Universiteit van Amsterdam.


Nelline Bogerd | Secretaris

Nelline studeerde Italiaanse Taal en Cultuur en Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Na haar bachelors voltooide ze in 2018 de onderzoeksmaster Art History of the Low Countries (cum laude). Hoewel ze breed geïnteresseerd is ligt haar voornaamste belangstelling bij de geschiedenis van materialen en kunsttechnieken in de zestiende eeuw. Nelline is momenteel werkzaam bij het International Office van de faculteit Geesteswetenschappen (Universiteit Utrecht).


Luc Berendsen Penningmeester

Luc Berendsen is de studie Kunstgeschiedenis begonnen in 2018 en is nu bezig met het verdiepingspakket oude kunst. Met een interesse in postkolonialisme, architectuur, stedenbouw en duurzaamheid is hij actief bezig deze dingen te koppelen aan de kunstgeschiedenis. Komende tijd zal hij de functie van penningmeester binnen de redactie vervullen en ervoor zorgen dat alles op financieel gebied vlekkeloos verloopt.


Fiepke van Niel | Beeldredacteur Fiepke van Niel studeerde in 2020 af aan de bachelor Kunstgeschiedenis, waarin zij zich focuste op fotografie. Met name de geschiedenis van vrouwelijke fotografen behoort tot haar interesses. Deze interesse kon ze in de praktijk brengen bij het Nederlands Fotomuseum en FOTODOK. Momenteel volgt ze de MA Film & Photographic Studies aan de Universiteit Leiden.


Nienke Coers | Webredacteur en PR intern
Nienke Coers is in 2017 begonnen aan de bachelor Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht, waarbinnen zij het verdiepingspakket moderne en hedendaagse kunst volgt. Zij is onder andere geïnteresseerd in design, postkolonialisme en architectuur. In het 36ste bestuur van Stichting Art was Nienke Commissaris Intern.


Anouk van Amsterdam | Redacteur en PR

Anouk studeert Contemporary Art History aan de Vrije Universiteit. Daarin focust ze zich op queer lichamen en Time-based-media. Ze liep stage bij het Stedelijk Museum Amsterdam en is commissielid bij VNK Jong._
__


Jill Teheux | Redacteur
Jill Teheux is na afronding van haar opleiding Mode & Maatkleding in 2017 begonnen met de bachelor Kunstgeschiedenis. Ze volgt het verdiepingspakket Oude Kunst en heeft een brede interesse, waaronder dus ook mode en design.


Emma Knol| Redacteur

Emma Knol studeert sinds 2017 Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en volgt daarbinnen het verdiepingspakket moderne en hedendaagse kunst. Ze is daarnaast geïnteresseerd in literatuur, genderstudies en de Spaanse taal. In het 36e bestuur van Stichting Art fungeerde Emma als voorzitter.


Celeste Hurenkamp | Redacteur

Celeste startte in 2019 met de Master Kunstgeschiedenis, na in hetzelfde jaar de bachelor te hebben afgerond aan de Universiteit Utrecht. Ze houdt zich bezig met vroegmoderne portretten in alle soorten en maten. Daarnaast heeft Celeste grote affiniteit met educatieve programma’s. Binnen Article houdt zij zich ook bezig met de acquisitie.


Dymfy van Meel | Vormgever

Dymfy van Meel is in 2020 afgestudeerd als Grafisch Ontwerper aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Met veel passie en plezier is ze elke dag bezig met beeld, zowel beelden maken als analyseren. Vooral beelden (ontstaan) vanuit de hedendaagse beeldcultuur fascineren haar. Verder heeft ze haar eigen ontwerppraktijk, ze is een groot voorstander van print en vindt boeken of tijdschriften nog steeds erg relevant in dit digitale tijdperk.


De redactieraad van Article bestaat uit:
Merlijn Hurx, Daan Lavies, Froukje van der Meulen, Marie Stel, Coen Vos, Thijs Weststeijn en Willemijn Zwikstra.


Ook in de redactie?

Op dit moment zijn we niet op zoek naar een nieuw redactielid, maar misschien in de toekomst wel! Heb je interesse in of vragen over de redactie? Stuur dan gerust een mailtje met motivatie naar article@stichting-art.nl