VOORJAAR 2014

12 ArticleAls gevolg COVID-19 kan de levering van dit nummer langer duren dan normaal.

Met het voorjaarsnummer 2014 sloot Article opnieuw aan bij de actualiteit. Allereerst was er natuurlijk de herdenking van de Tweede Wereldoorlog in mei. Deze jaarlijkse gebeurtenis zorgt altijd weer voor de uitgave van nieuwe films, voor bij het thema passende tentoonstellingen en allerhande activiteiten.

Ook begon in juli honderd jaar geleden de Eerste Wereldoorlog. Weliswaar had deze oorlog geen directe gevolgen voor Nederland, maar de strijd zorgde in andere landen wel voor veel bloedige taferelen. Dit nummer van Article gaat over kunst en oorlog; zowel over kunst ten tijde van oorlog als over de omgang met erfgoed uit de oorlog.

Bestellen? Bestel Article 12 via article@stichting-art.nl onder vermelding van je naam en adres. Na betaling van €7,95 op rekeningnummer IBAN NL68INGB0000701755 (t.n.v. Stichting Art-Article te Utrecht, o.v.v. naam en tijdschriftnummer) krijg je het nummer thuis gestuurd.


JAQUES CALLOT (1592-1635). OORLOGSFOTOGRAAF AVANT LA LETTRE? Virginie D’haene
Vlaamse alumnus Virginie D’haene schrijft over graveur Jacques Callot die de verschrikkingen van de Dertigjarige Oorlog in prenten vastlegde. Was hij daadwerkelijk oorlogsfotograaf avant la lettre?

‘ZIJT GIJ, JUNO, BEREID OM MEE NAAR ROME AF TE REIZEN?’ ROMEINSE CONVENTIES VOOR HET ROVEN VAN KUNST Tanya Sieiro van der Beek
Masterstudent Tanya Sieiro van der Beek informeert ons over de gebruiken rondom kunstroof in de eerste eeuw. Aan de hand van de aanklacht van Cicero tegen de magistraat Verres beschrijft zij welke zaken wel en niet waren toegestaan in de oudheid.

EEN EIND AAN DE RESTITUTIE VAN NAZI-ROOFKUNST? OVER HET PLEIDOOI VAN EEN JOODSE KUNSTHISTORICUS EN CURATOR Steffie Maas
Alumnus Steffie Maas schrijft over de gevolgen van kunstroof in de Tweede Wereldoorlog. Al jaren vindt met enige regelmaat restitutie plaats van kunstwerken die indertijd onrechtmatig zijn verkregen. In 2008 vestigde de Joodse kunsthistoricus Norman Rosenthal de aandacht op de negatieve gevolgen van restitutie en stelde hij dat het tijd werd de restitutiepraktijk te beëindigen, wat veel commotie veroorzaakte.

DADERERFGOED. OMGAAN MET SPOREN VAN NATIONAAL-SOCIALISME IN NEDERLAND Anne Merkx
Anne Merkx, redacteur van ons collega-tijdschrift Simulacrum, gaat in op de omgang met bouwwerken die door Duitse bezetters en NSB’ers zijn gebouwd. Zij bespreekt de problemen die ontstaan wanneer deze bouwwerken tot monument worden verklaard.

LUXE EN TECHNISCH VERNUFT. VUURWAPENS UIT UTRECHT IN HET RIJKSMUSEUM Eveline Sint Nicolaas
Eveline Sint Nicolaas, conservator Geschiedenis van het Rijksmuseum, schrijft over de vervaardiging van wapens in de Gouden Eeuw. Utrecht was toen een van de belangrijke Nederlandse productiecentra van luxe exemplaren. Het Rijksmuseum heeft een aantal Utrechtse vuurwapens in bezit, die te zien zijn in de recent ingerichte wapenkamer.

‘WIJ ZIJN ANDEREN SINDS GISTEREN’. KUNSTENAARS EN CRITICI IN DE EERSTE WERELDOORLOG Joes Segal
Joes Segal, docent Geschiedenis aan onze universiteit, bestudeerde de houding van kunstenaars tijdens de Eerste Wereldoorlog. Veel beroemde namen vochten mee in de oorlog, maakten propagandakunst of mengden zich in het debat over de oorlog. Met name in Frankrijk en Duitsland ontstond een stevig debat.

LUNET I. EEN ONWAARSCHIJNLIJKE HERBESTEMMING Menno Smit
Alumnus Menno Smit geeft een inkijk in de praktijk van de dagelijkse monumentenzorg. Zijn stuk gaat over de herbestemming van Lunet I, een van de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie rondom Utrecht, dat werd omgevormd tot kinderopvang.

GUIDO VAN DER WERVE. DE STRIJD VAN DE KUNSTENAAR UNIVERSEEL GEMAAKT Nina Fontijne
Article 12 besluit met een beschouwing over het werk van videokunstenaar Guido van der Werve. Bachelorstudent Nina Fontijne interviewde hem naar aanleiding van de uitgave van Nummer vijftien, een boek met beelden uit zijn meest recente videowerk Nummer veertien. Hierin gaat hij de strijd met zichzelf aan in een uitputtende triatlon tussen Warschau en Parijs.

Bestel Article 12 | Kunst & oorlog