NAJAAR 2013

Als gevolg COVID-19 kan de levering van dit nummer langer duren dan normaal.

2013 is uitgeroepen tot het Nederland-Ruslandjaar. In dit jaar wordt aandacht geschonken aan de langdurige samenwerking tussen Nederland en Rusland. Ook Article sluit zich aan bij dit initiatief. Dit nummer is daarom gewijd aan de kunstzinnige en creatieve banden tussen beide landen en aan Russische kunst.

Bestellen? Bestel Article 11 via article@stichting-art.nl onder vermelding van je naam en adres. Na betaling van €7,95 op rekeningnummer IBAN NL68INGB0000701755 (t.n.v. Stichting Art-Article te Utrecht, o.v.v. naam en tijdschriftnummer) krijg je het nummer thuis gestuurd.


ANDREJ RUBLEV DE HEILIGE RUSSISCHE IKONENSCHILDER Désirée Krikhaar
Article opent met een stuk van de hand van Désirée Krikhaar. Zij schreef over de middeleeuwse Andrej Rublev en zijn invloed op de Russische ikonenschilderkunst.

PARK LEFORTOVO IN MOSKOU. VAN PRIVÉTUIN VAN PETER DE GROTE TOT STADSPARK IN EEN METROPOOL Mariël Kok
In het artikel van Mariël Kok maakt u kennis met een stadspark in Moskou, dat is ontworpen door de Nederlander Nicolaas Bidloo. Deze arts emigreerde aan het begin van de achttiende eeuw naar Rusland om voor tsaar Peter de Grote te werken, leverde een belangrijke bijdrage aan de Russische gezondheidszorg en ontpopte zich tot tuinontwerper.

PARELS OP DE DANSVLOER. MODE AAN HET RUSSISCHE HOF IN DE NEGENTIENDE EEUW Annet Withagen
Annet Withagen schreef een bijdrage over negentiende-eeuwse Russische hofmode. Aan het Russische hof bestond een haat-liefdeverhouding met de Parijse mode en ontstond een nationale dracht.

‘WIJ MOETEN JUICHEN, WIJ MOETEN JUICHEN’. DE MATE VAN INDIVIDUELE VRIJHEID VOOR DE KUNSTENAAR TEN TIJDE VAN HET SOVJETREGIME Mireille Cornelis
Mireille Cornelis verdiepte zich in het vraagstuk naar de artistieke vrijheid van kunstenaars onder het Sovjetregime. De persoonlijke stem van kunstenaars werd niet volledig genegeerd, maar was wel onderworpen aan strenge restricties.

RONDGANG NR. 3. EEN PROTOCOLLAIR VERSLAG Linda Boersma
Linda Boersma promoveerde op het werk van schilder Kazimir Malevitsj. Recent ontdekte ze het verslag van een bezoek van Malevitsj en enkele anderen aan het atelier van de jonge Russische schilder Valentin Koerdov. Het document is een van de zeldzame stukken die direct inzicht geeft in Malevitsj’ kunsttheoretische onderzoek.

STEDENBOUWKUNDIG MODERN, MAAR POLITIEK LOYAAL. HANNES MEYER OVER ZIJN ONTWERP VOOR MOSKOU Ferry Vermeer
Ferry Vermeer schreef over de rol die Hannes Meyer en andere Westerse architecten speelden in het debat over socialistische architectuur. Meyer bevond zich in een lastige situatie; aan de ene kant wilde hij zijn Westerse ideeën over architectuur realiseren, anderzijds voelde hij ook een politieke loyaliteit naar het socialistische regime toe.

HEDEN EN VERLEDEN. DE SOVJECT-TRADITIE IN DE HEDENDAAGSE RUSSISCHE KUNST Coen Vos
Coen Vos boog zich over de sporen van socialistische kunst in de Rusissche hedendaagse kunst. Hij bespreekt in dit artikel de invloed daarvan op het werk van het kunstenaarsduo Dubossarsky Vinogradov en dat van de kunstenaarsgroep AES+F.

VAN VENSTER NAAR VOORBEELD. OMWENTELING IN HET KUNSTKLIMAAT VAN SINT-PETERSBURG Zippora Elders
Article 11 besluit met een blik op de toekomst van de hedendaagse Russische kunst. Zippora Elders geeft een overzicht van de belangrijkste kunstenaarsinitiatieven in Sint-Petersburg, die bijdragen aan een nieuw kunstklimaat.

Bestel Article 11 | Rusland