VOORJAAR 2013


Vanwege COVID-19 kan levering van dit nummer langer duren.

Het voorjaarsnummer 2013 van Article staat in het teken van het dierenrijk. Dit thema staat garant voor een diversiteit aan onderwerpen, variërend van dierentuinarchitectuur tot het gebruik van levende dieren in kunstwerken. De redactie van Article is trots dat dit nummer bijna geheel is gevuld met artikelen van jonge alumni van onze universiteit.

Bestellen? Bestel Article 10 via article@stichting-art.nl onder vermelding van je naam en adres. Na betaling van €7,95 op rekeningnummer IBAN NL68INGB0000701755 (t.n.v. Stichting Art-Article te Utrecht, o.v.v. naam en tijdschriftnummer) krijg je het nummer thuis gestuurd.


HET DIERENTUINLEVEN VAN BEELDHOUWER JAAP KAAS Noortje van Amerongen
Het nummer opent met een bijdrage van Noortje van Amerongen  over de rol die dierentuin Artis in Amsterdam kreeg in het kunstenaarsleven van Jaap Kaas. Hij kreeg van de directie alle ruimte om de dieren te bestuderen ten behoeve van zijn werken.

PLOFKIP EN EEKHOORNSTAMPPOT. ONZE OMGANG MET DIEREN VOLGENS ISABELLA ROZENDAAL Jorre Both
Jorre Both schrijft over het recente werk van de jonge fotografe Isabella Rozendaal die de beschouwer een spiegel voorlegt als het gaat om de omgang met dieren. Zo maakte zij een serie foto’s waarin mensen samen met hun huisdieren zijn vastgelegd en wijdt ze zich op dit moment aan een fotoreeks en teksten over de jachtcultuur in verschillende gebieden op de wereld.

DE VERBEELDING VAN DE NIEUWE WERELD. DE BRAZILIAANSE DIERENWERELD VOLGENS ALBERT ECKHOUT EN FRANS POST Lienke Vendrik
Lienke Vendrik behandelt de verbeelding van dieren in het zeventiende-eeuwse Brazilië door kunstenaars in dienst van graaf Johan Maurits van Nassau-Siegen. Dankzij de tekeningen en schilderingen die zij maakten van de Braziliaanse dierenwereld leerde de Europese aristocratie een voor hen onbekende wereld kennen.

DODEN NAAR HET LEVEN. INSPIRATIE EN FASCINATIE VAN CHARLES DONKER (1940) Evelien de Wilde
Evelien de Wilde heeft zich verdiept in het werk en de levensvisie van hedendaags prentkunstenaar Charles Donker. Het stuk geef inzicht in de gedocumenteerde werkwijze die Donker toepast in zijn gedetailleerde prenten van dieren.

DE KAT EN HET KWAAD. EEN ONDERZOEK NAAR DE ROL VAN DE KAT IN DE NEDERLANDSE ZEVENTIENDE-EEUWSE GENRESCHILDERKUNST Justa Vuister
Justa Vuister heeft voor Article een artikel geschreven over iconografische aspecten in zeventiende-eeuwse Nederlandse genreschilderkunst. Zij gaat in op de veranderende rol van de kat in de samenleving en toont hoe dit geleid heeft tot een soms wat negatieve symbolische rol in genreschilderijen.

HET ARTISTIEKE DIER. DE ETHISCHE IMPLICATIES VAN HET WERKEN MET LEVENDE DIEREN IN HEDENDAAGSE KUST Rianne Groen
Rianne Groen stelt het gebruik van levende dieren in kunstwerken aan de orde. Hedendaagse kunstenaars lijken niet altijd even diervriendelijk voor de dag te komen. In een opiniërend artikel laat Groen zien wat de ethische implicaties kunnen zijn van deze praktijk.

DIERGAARDE BLIJDORP. BALANCEREND TUSSEN BAROK EN BIOTOOP Jan-Derk Koudijs
Jan-Derk Koudijs geeft een exclusieve rondleiding door Diergaarde Blijdorp. Hij heeft voor Article heel precies beschreven wat er in de loop van de tijd veranderd is in de dierentuin en wat er vandaag de dag nog zichtbaar is van het oorspronkelijke ontwerp van Sybold van Ravesteyn.

Bestel Article 10 | De dierentuin