NAJAAR 2012


Dit nummer is momenteel niet bestelbaar.

In dit najaarsnummer staan de middeleeuwen centraal. De aandacht voor dit tijdperk komt nog wel eens in de verdrukking omdat de neiging bestaat de nadruk te leggen op perioden die als baanbrekend beschouwd worden, zoals de Italiaanse Renaissance en de Hollandse Gouden Eeuw. Dit nummer laat zien dat ook de middeleeuwen een diversiteit aan onderwerpen bieden en dat deze eeuwen een belangrijke inspiratiebron zijn geweest voor latere generaties.

Bestellen? Bestel Article 9 via article@stichting-art.nl onder vermelding van je naam en adres. Na betaling van €7,95 op rekeningnummer IBAN NL68INGB0000701755 (t.n.v. Stichting Art-Article te Utrecht, o.v.v. naam en tijdschriftnummer) krijg je het nummer thuis gestuurd.BIJBELSE KUNST IN BIJBELSE KUNST.
POGINGEN TOT CULTUURHISTORISCHE AUTHENTICITEIT IN DE LATE MIDDELEEUWEN Erik Eising
Erik Eising  geeft in dit artikel een verklaring voor de afgebeelde muurschilderingen in de Washingtonverkondiging (1436/37) van Jan van Eyck.

AAN DE RAND VAN DE BESCHAVING. WILDEMANNEN EN BADMEISJES. MOTIEVEN UIT DE WENCESLAUSBIJBEL (1389 – 1400) Lienke Vendrik
Lienke Vendrik schrijft over het decoratieprogramma in de laat-veertiende-eeuwse Wenceslausbijbel. Hierin behandelt zij hoofdzakelijk de functie van de afgebeelde bijzondere wezens; wildemannen en badmeisjes.

HET BELANG VAN TELLEN. KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR MIDDELEEUWSE KUNSTWERKEN Truus van Bueren
In dit nummer mag aandacht voor een belangrijk Utrechts project niet ontbreken. De afgelopen jaren is aan de Universiteit Utrecht onder leiding van (oud-)universitair hoofddocent Truus van Bueren hard gewerkt aan een database met afbeeldingen van middeleeuwse memorievoorstellingen. Deze via internet toegankelijke database zal is vanaf eind januari 2013 beschikbaar zijn. Van Bueren beschrijft de aanleiding voor het maken van deze database en schetst met behulp van voorbeelden de mogelijkheden die deze biedt voor kunsthistorisch onderzoek. www.memo.hum.uu.nl

VAN ROMBOUT KELDERMANS TOT REM KOOLHAAS. DE WORTELS VAN HET ARCHITECTUURVAK IN DE MIDDELEEUWEN Merlijn Hurx
In oktober 2012 werd de bewerking van het proefschrift van universitair docent Merlijn Hurx gepubliceerd door Uitgeverij Vantilt. Hurx heeft onderzoek gedaan naar de veranderende rol van de architect in de middeleeuwen. Met dit artikel licht hij een tipje van de sluier op.

DE APOCRIEFE EVANGELIEN. EEN VERSCHIL TUSSEN OOST EN WEST Hanneke Lenders
Alumnus Hanneke Lenders heeft zich verdiept in iconografische motieven uit de apocriefe evangeliën. Zij beschrijft de verschillen in de populariteit van deze motieven in de Oosters-orthodoxe kerk ten opzichte van de Westerse christelijke kerk.

UTA VOOR ALTIJD Martine Meuwese
Article 09 besluit met een bijdrage die gewijd is aan de middeleeuwen als inspiratiebron. Hierin beschrijft universitair docent Martine Meuwese de receptie geschiedenis van het beeld van Uta von Ballenstedt in de kathedraal van Naumburg.

Bestel Article 09 | De middeleeuwen