VOORJAAR 2012


Dit nummer is momenteel niet bestelbaar.

Met het oog op diverse tentoonstellingen die dit voorjaar van 2012 aan vrouwen waren gewijd heeft dit voorjaarsnummer van Article het thema ‘De Vrouw en de Kunst’. De kunstgeschiedenis is lange tijd het verhaal geweest van mannen. Het werk van vrouwelijke kunstenaars, die desalniettemin voortdurend naast mannen werkzaam zijn geweest, is nog nauwelijks opgenomen in de kunsthistorische canon. In de afgelopen jaren hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden naar het werk van deels vergeten kunstenaressen. In deze Article wordt aandacht besteed aan dit recente onderzoek en worden enkele van deze vergeten kunstenaressen voor het voetlicht gebracht.

Bestellen? Bestel Article 08 via article@stichting-art.nl onder vermelding van je naam en adres. Na betaling van €7,95 op rekeningnummer IBAN NL68INGB0000701755 (t.n.v. Stichting Art-Article te Utrecht, o.v.v. naam en tijdschriftnummer) krijg je het nummer thuis gestuurd.PENSEELPRINSESSEN & BROODSCHILDERESSEN.
VROUWELIJKE KUNSTENAARS IN DE NEGENTIENDE EEUW Hanna Klarenbeek
Hanna Klarenbeek gaat in haar artikel nader in op het onderzoek naar negentiende-eeuwse kunstenaressen dat door studenten aan de Universiteit Utrecht is verricht en waaraan haar recent verschenen proefschrift is gewijd.

ARTE DELLE DONNE. ENKELE VROUWELIJKE KUNSTENAARS UIT DE ITALIAANSE RENAISSANCE Karin Haanappel
Karin Haanappel heeft recent een boek gepubliceerd over de vrouwelijke kunstgeschiedenis. Zij constateert dat Vasari al weinig oog had voor kunstenaressen, echter met een enkele uitzondering.

EEN VROUWELIJKE HAND. CHRISTINE DE PIZAN EN JEANNE MONTBASTON: TWEE VROUWEN IN EEN MIDDELEEUWESE MANNENWERELD  Wendy Landewé
Wendy Landewé toont in haar bijdrage aan dat al in de middeleeuwen vrouwen een belangrijke rol speelden in ateliers voor boekverluchting. Twee van deze invloedrijke vrouwen, Christine de Pizan en Jeanne Montbaston, krijgen in dit artikel de aandacht die ze verdienen.

ONAFHANKELIJK EN MODERN. ELSE BERG EN CHARLEY TOOROP BIJ DE ONAFHANKELIJKEN  Karlijn de Jong
Karlijn de Jong heeft onderzoek verricht naar de rol van vrouwen binnen de kunstenaarsvereniging De Onafhankelijken en bespreekt in haar artikel het werk van de vrouwelijke leden Else Berg en Charley Toorop

HET STILLEVEN IN DE NEGENTIENDE EEUW EEN VROUWENGENRE? Marianne Bethlehem
Marianne Bethlehem heeft zich gestort op de vraag of het stilleven nu een typisch ‘vrouwenthema’ is of niet. Ze analyseerde daarvoor statistische informatie uit de negentiende eeuw.

LILITH EEUWENOUDE MYTHE VAN FEMME FATALE TOT POSTMODERNE MYTHOLOGIE Eva van Berne
Het thema ‘De Vrouw en de Kunst’ behelst niet alleen vergeten kunstenaressen, maar ook thema’s in de kunst die met vrouwen verband houden. Zo is de mythologische Lilith een vrouw die veelvuldig in de kunst aan bod komt. Eva van Berne geeft een historiografisch overzicht van de verbeelding van Lilith in de moderne en hedendaagse kunst.

RACHEL RUYSCH (1664 – 1750) ‘BUITEN TWYFFEL EEN VAN DER GROOTSTE KUNSTENARESSEN DER BEKENDE WERELT…’ Uta Neidhardt
Article 08 besluit met een artikel van Uta Neidhardt, conservator Nederlandse en Vlaamse schilderkunst van de Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden, over een van Nederlands’ beroemdste kunstenaressen, Rachel Ruysch.

Bestel Article 08 | De vrouw en de kunst