Als gevolg COVID-19 kan de levering van dit nummer langer duren dan normaal.

NATUUR, MODEL DER KUNSTEN

De verbeeldingen van natuur in verleden en heden hebben vanzelfsprekend een belangrijke invloed uitgeoefend op hoe we tegenwoordig de natuur aanschouwen en tegemoet treden. De opvattingen die aan deze kunstwerken ten grondslag willen overigens nogal verschillen: waar sommige kunstenaars activistische posities innemen, nemen andere een wetenschappelijke houding aan of werken ze puur vanuit verwondering voor de natuur. In dit nummer wordt ingegaan op verschillende ideeën over de natuur en de artistieke verbeelding ervan. Vanaf 22 juni te lezen in Article 24. 

Bestellen? Bestel Article 23 via article@stichting-art.nl onder vermelding van je naam en adres. Na betaling van €8,95 op rekeningnummer IBAN NL68INGB0000701755 (t.n.v. Stichting Art-Article te Utrecht, o.v.v. naam en tijdschriftnummer) krijg je het nummer thuis gestuurd. 

ddd

ddd

DE ESTHETIEK VAN HET VERGIF. Tomas van den Heuvel

Dat de tentoonstelling Design van het Derde Rijk in het Designmuseum te ‘s Hertogenbosch de esthetiek van de nazi’s zou verheerlijken, is volgens historicus Tomas van den Heuvel helemaal niet waar. Sterker nog, de tentoonstelling kan er juist afbreuk aan doen, zo betoogt hij. In zijn uitgelichte artikel De esthetiek van het vergif maakt hij duidelijk hoe een zorgvuldig gecureerde presentatie van nazidesign bij kan dragen aan een vollediger en realistischer begrip van het Derde Rijk en de esthetische impact ervan, zonder het te glorificeren. 

ART ON AN ECOLOGICAL MISSION. Eline Becht

Wereldwijd ontstonden in de afgelopen jaren organisaties vanuit verschillende disciplines die klimaatverandering willen aankaarten en tegengaan. Een van de voorbeelden hiervan is het ontstaan van de kunstbeweging Eco Art vanaf het begin van deze eeuw. In haar artikel Art on an Ecological

Mission beschrijft Eline Becht hoe deze beweging tot stand kwam vanaf het Eco Art Network in 1999 en wat precies haar principes en strategieën zijn. Wat drijft Eco Artists en hoe proberen zij door middel van kunstwerken invloed uit te oefenen op de huidige klimaatproblematiek? Aan de hand van voorbeelden van het werk van Daan Roosegaarde geeft Becht antwoord op deze vragen.

GEHEIMEN VAN DE NATUUR. Een beeldessay van Zoë Sluijs

‘De natuur is onverschillig ten opzichte van de mens’, stelt fotograaf Zoë Sluijs. In haar beeldessay in Article 25 vertelt ze hoe zij in haar fotoboek Possibility of life and consciousness (2019) de relatie tussen de mens en de natuur in foto’s heeft proberen te vangen. Wat is eigenlijk de kijk van de natuur op de mens? En hoe kunnen wij als mensen ons tot de natuur verhouden? Aan de hand voorbeelden van wetenschappelijk onderzoek naar leven in gesteente en eigen foto’s, legt Sluijs in haar beeldessay op interessante wijze onze antropocentrische blik op de natuur bloot.

DE ROL VAN VERBEELDING IN ONZE OMGANG MET KLIMAATVERANDERING. Een interview met Ruben Jacobs door Eva Michiels

In 2018 verscheen het boek ‘Artonauten: Op expeditie in het Antropoceen’ van cultuursocioloog Ruben Jacobs. In dit boek beschrijft Jacobs hoe kunstenaars wetenschap en techniek inzetten om onze relatie tot de aarde opnieuw te onderzoeken en ons ecologisch bewustzijn te verruimen. Deze artistieke onderzoekers noemt Jacobs artonauten, een soort verkenners van 21ste eeuwse vraagstukken. Over zijn boek en over de rol van artonauten in door klimaatverandering beïnvloedde wereld is Jacobs geïnterviewd door redactielid Eva Michiels. 

DE VERLIEFDE BRASEM EN DE VERLEIDELIJKE ZALM. Sophia Hendrikx

Hoe wordt de natuur weergeven in de emblemen van Camerarius (1534-1598) en welke rol spelen observatie en interpretatie van de auteur hierin? Dat zijn vragen die Sophia Hendrikx onderzoekt in haar artikel. De promovenda neemt je mee in een historiografische beschrijving van het embleemgenre en de rijkdom aan intertekstuele referenties die natuuremblemen kennen. In een veelkleurige beschrijving van voorkomende dieren wordt het spanningsveld tussen empirische natuurhistorie en filologie weergeven. Lees over De verliefde brasem en de verleidelijke zalm en duik in de beeldende wereld van natuuremblemen.

KUNSTENAARSBIJDRAGE Marc Mulders

Gevierd beeldend kunstenaar Marc Mulders (1958), onlangs nog onderwerp van een tentoonstelling in de Pont, heeft de kunstenaarsbijdrage van Article #24 verzorgd. Uit een oeuvre waarin natuur op verschillende niveaus een belangrijke leidraad is heeft Mulders een glas-in-loodroosvenster aangedragen, The Green Man uit 2018. Centraal in het werk staat de Groene Man, een symbolisch figuur met een rijke historische achtergrond en een duurzame missie. In het nummer schrijft redactielid Eva Michiels over de totstandkoming van het werk, het verhaal van de Groene Man en de bijzondere bestemming van het werk.

EXPLORATION THROUGH MAKING. Amber Lin

Er gaat een wereld voor je open als je het artikel van Amber Lin leest. Ze vertelt hier over Nautilusbekers die gemaakt zijn van de schelp van een Nautilus. Dit is een weekdier dat leeft in de Indische en Grote Oceaan en werd meegenomen door Europese zeelieden op hun overzeese reizen in de 17e eeuw. Deze wonderlijke Kunstkammer objecten hebben een zeer hybride karakter en belichamen de curiositeit en fascinatie van Europeanen voor ongewone producten uit de natuur. Lin onderzoekt de fascinatie die de Europeanen hadden voor deze schelpen en waarom ze hier bekers van maken. Leer over het intrigerende maakproces en betoverende mythologie van deze prachtig gedetailleerde kunstwerken en koop nu Article 24.