NATUUR, MODEL DER KUNSTEN

De verbeeldingen van natuur in verleden en heden hebben vanzelfsprekend een belangrijke invloed uitgeoefend op hoe we tegenwoordig de natuur aanschouwen en tegemoet treden. De opvattingen die aan deze kunstwerken ten grondslag willen overigens nogal verschillen: waar sommige kunstenaars activistische posities innemen, nemen andere een wetenschappelijke houding aan of werken ze puur vanuit verwondering voor de natuur. In dit nummer wordt ingegaan op verschillende ideeën over de natuur en de artistieke verbeelding ervan. Vanaf 22 juni te lezen in Article 24. 

Bestellen? Bestel Article 23 via article@stichting-art.nl onder vermelding van je naam en adres. Na betaling van €8,95 op rekeningnummer IBAN NL68INGB0000701755 (t.n.v. Stichting Art-Article te Utrecht, o.v.v. naam en tijdschriftnummer) krijg je het nummer thuis gestuurd. 

NB: woont u buiten de stad Utrecht? Dan worden verzendkosten van €3,64 in rekening gebracht. Gelieve een totaalbedrag van €12,59 over te maken naar ons IBAN rekeningnummer.