EUROPA

Wat Europeesheid is, wordt sinds enkele jaren steeds vaker bevraagd in de actualiteiten. Een gedeeld gevoel van Europese identiteit neemt af, maar tegelijkertijd lijkt het geloof in een zuivere Europese cultuur sterker dan ooit naar voren te komen. Wat Europa is wordt niet alleen door grenzen en politieke constructen gedefinieerd: de vormgeving van een Europese culturele identiteit is hierin even bepalend, zo niet bepalender. Een verkenning van verschillende perspectieven op de Europese culturele identiteit in verleden, heden en toekomst staat centraal in dit nummer, bezien vanuit een kunsthistorisch perspectief. Vanaf 11 november te lezen in Article 23.

Bestellen? Bestel Article 23 via article@stichting-art.nl onder vermelding van je naam en adres. Na betaling van €8,95 op rekeningnummer IBAN NL68INGB0000701755 (t.n.v. Stichting Art-Article te Utrecht, o.v.v. naam en tijdschriftnummer) krijg je het nummer thuis gestuurd.


Bestel Article 23 | Europa