VERSCHUIVENDE THEMA’S. NIEUWE VERKENNINGEN VAN DE CHRISTELIJKE ICONOGRAFIE.

knipselAls gevolg COVID-19 kan de levering van dit nummer langer duren dan normaal.

Nummer 17 van Article is in zekere zin een experiment. In ieder geval is het op enigszins andere wijze tot stand gekomen dan veel van de voorgaande nummers. Het grootste deel van de artikelen in dit nummer komen voort uit een werkgroep met onderzoeksmasterstudenten van de Onderzoeksschool Kunstgeschiedenis (OSK), die afgelopen winter plaats had in Utrecht en Florence onder leiding van Jeroen Stumpel.

Het idee dat iconografisch onderzoek vandaag de dag misschien minder in de mode zou zijn deed ons vragen wat de waarde en plek van dat soort onderzoek is in de hedendaagse discipline. Dit nummer kijkt over de simpele classificatie van thema’s en motieven heen naar iconografie als keuzeveld voor kunstenaar en opdrachtgever. Thema en motief zijn simpelweg gegeven, maar spelen een belangrijke rol in het maakproces. Waar christelijke iconografie soms kan worden weggezet als het identificeren van een bepaalde tekstpassage uit de Bijbel of Legenda Aurea, blijkt hierbij dat de relatie tussen thema en uitvoering lang niet altijd zo eenduidig is als we misschien denken. Hoe zijn op die manier niet christelijke thema’s en motieven een kunstzinnig probleem? Wat is de achtergrond voor de keuze van een bepaalde manier van weergeven van bijvoorbeeld een kruisigingsscène en hoe komt zo’n keuze tot stand?

Bestellen? Bestel Article 17 via article@stichting-art.nl onder vermelding van je naam en adres. Na betaling van €7,95 op rekeningnummer IBAN NL68INGB0000701755 (t.n.v. Stichting Art-Article te Utrecht, o.v.v. naam en tijdschriftnummer) krijg je het nummer thuis gestuurd.


HET CONGRES MET DE AARDBEVING. OVER HET BELANG EN DE ACTUALITEIT VAN KUNSTHISTORISCH ONDERZOEK. Victor Schmidt

VERHALEN EN VARIATIES. OVER CHRISTELIJKE ICONOGRAFIE ALS KUNSTZINNIG MATERIAAL. Jeroen Stumpel

STILLEVEN MET WASGEREI EN BOEKEN. Peter Hecht

‘QUEM QUAERITIS’. HUGO VAN DER GOES’ AANBIDDING DER HERDERS EN DE MIDDELEEUWSE KERSTSPELEN. Max Wiringa

TWIJFELS BIJ ONGELOVIGE THOMAS. DE LEGENDA AUREA EN DE UITBEELDING VAN DE HEILIGE GORDELSCÈNE IN TOSCAANSE KUNST. Lara Fernández Piqueras

MEDITEREN IN STIJL. HET SOMMAIA TRIPTIEK EN DE KEUZE VOOR FILIPPINO LIPPI’S NOLI ME TANGERE. Justine Rinnooy Kan

EEN LAATSTE AVONDMAAL ZONDER CHIANTI? ANALYSE VAN DE AFWEZIGHEID VAN WIJN OP HET FRESCO MET HET LAATSTE AVONDMAAL IN DE REFTER VAN HET SAN SALVI-KLOOSTER IN FLORENCE. Marte Sophie Meessen

EEN ONVERWACHTE ONTMOETING. DE ICONOGRAFIE VAN DE FLORENTIJNSE TONDO. Nelleke de Vries

IN MEMORIAM ROB DETTINGMEIJER

Bestel Article 17 | Verschuivende thema’s