VERSTILD LEVEN. KUNST & DE DOOD.

article-16-definitief-cover

Als gevolg COVID-19 kan de levering van dit nummer langer duren dan normaal.

De dood is overal en de dood is nergens, ook in de kunst. Hij is zowel het domein van eindigheid als van oneindigheid. De dood kan gezien worden als een scheidslijn, maar de dood is ook iets wat het tijdelijke overtijgt en het leven vergezelt als universele compagnon. Het leven en de dood zijn intiem verstrengeld, maar ook elkaars tegenpolen. Deze paradox is onderdeel van de problematiek van de dood, maar maakt het niet altijd makkelijk om een duidelijk perspectief te krijgen op wat de dood kan betekenen.

In deze Article komen dan ook meer dan één benadering van de dood in kunst, architectuur en vormgeving naar voren. Onder andere de dood als artistiek probleem en als probleem van nagedachtenis worden uitgediept in dit nummer.

Bestellen? Bestel Article 16 via article@stichting-art.nl onder vermelding van je naam en adres. Na betaling van €7,95 op rekeningnummer IBAN NL68INGB0000701755 (t.n.v. Stichting Art-Article te Utrecht, o.v.v. naam en tijdschriftnummer) krijg je het nummer thuis gestuurd.BEWEGINGSLOOS EN UITGEBLOED.
EEN KORTE VERKENNING VAN HET DODE LICHAAM ALS ARTISTIEK PROBLEEM IN DE SCHILDERKUNST, 1500-1650. Astrid Schenk

CREMATORIA. DE GEEST GEFLEST. Theo Zielman

DOODGEWOON. Imke Ruigrok

STRIAE DES DOODS. DE PARADOXALE NOODZAAK VAN HET STERVEN. Hidde van Greuningen

EEN MEMORIESTUK? DE FUNCTIE VAN DE BEWENING VAN CHRISTUS VAN MAARTEN VAN HEEMSKERK. Margot Leerink

HET GRAF VAN DE GRAAF. OMGANG MET DE DOOD IN DE TIJD VAN CHARITAS EN ZIELENHEIL. Arno van Hoeven

MESTHOOP OF MAUSOLEUM. DE RAADSELACHTIGE BEGRAFENISGEBRUIKEN VAN DE NABATEEËRS ONTSLUIERD. Eline Pollaert

Bestel Article 16 | Verstild leven